Фоспреніл 10 мл - імуностимулятор та антивірусний препарат для тварин

  • Фоспреніл 10 мл - імуностимулятор та антивірусний препарат для тварин
  • Фоспреніл 10 мл - імуностимулятор та антивірусний препарат для тварин
Фоспреніл 10 мл - імуностимулятор та антивірусний препарат для тварин
93 грн
Доступність:
В наявності
Бренд: Мікро Плюс
Імуностимулюючий та антивірусний препарат для тварин
Кількість:

«Фоспреніл» - це препарат, який є продуктом фосфорилювання хвої сосни. Він проводиться як безбарвна рідина не має запаху. Препарат необхідно зберігати в сухому, які не освітленому місці, яке захистить від попадання сонця. Основні переваги Фоспренілу підвищує стійкість організму до хвороб, викликаним різноманітними вірусами. Препарат активізує ряд біохімічних процесів в клітинах тварин, стимулює зростання останніх, розвиток всього організму тварини. Завдяки його дії, посилюється відповідна реакція організму на вакцини. Так само він виступає детоксикантом, гепатопротектором. Вводити препарат хворим особинам необхідно один раз на день: з розрахунку 0,1 мл на один кілограм ваги тварини. Для досягнення максимально ефекту, потрібно при появі перших симптомів відразу починати лікування. Тривалість використання ліків залежить від тяжкості хвороби, її клінічних проявів, імунітету особини. Коли всі симптоми зникнуть, то зупиняти лікування необхідно через два - три дні. Також зовсім не зайвим буде, провести повторний курс для закріплення отриманого позитивного результату і здорового розвитку.

1. Загальнi відомості

1.1. Фоспренiл є продуктом фосфорилювання полiпренолiв хвої сосни. Його основний компонент - дінатрiєва сiль фосфату полiпренолiв.

1.2. Препарат представляет собою прозорий або слабо опалесцуючий розчин без механiчних домiшок, безколiрній або з жовтуватим вiдтiнком.

1.3. Препарат віпускається у флаконах з нейтрального скла по 2, 10 та 50 мл.

1.4. Препарат зберiгають у сухому, захищений вiд свiтла мiсцi, що не допускаючі заморожування. Термiн прідатностi препарату - 12 мiсяцiв вiд дати виготовлення.

2. Фармакологiчгічні властивостi

2.1. Фоспренiл пiдвіщує стiйкiсть органiзму до захворювань, які викликанi парамiксовiрусами, ортомiксовiрусами, тогавiрусами, поксвiрусами, герпесвiрусами, коронавiрусами та, Дещо менше мiрою, до захворювань, что викликанi аденовiрусами, парвовiрусами та калiцівiрусами.

2.2. Препарат актівiзує бiохiмiчнi процеси в клiтінах, модулює у фiзiологiчніх межах функцiонування системи природної резистентностi, посилює iмунну вiдловiдь на вакцини, проявляє протизапальну активнiсть, є гепатопротектором i детоксикантом, стимулює рiст i розвиток тварин.

3. Інструкція з використання препарату

3.1. 3 метою лiкування вiрусніх iнфекцiй (чуми м'ясоїдніх, тралсмiсивного гастроентериту свиней ТОЩО). Фоспренiл що вводять хворим тваринам у середнiй терапевтічнiй дозi 1,0 мл / кг 1 раз на день. Починати лiкування слiд якомога ранiше вiд моменту появи клiнiчніх ознакою. Особливо ефективна є терапiя в продромальному перiодi. Трівалiсть та iнтенсівнiсть терапевтичного курсу, а такоже спосiб введення препарату візначається особливо патогенезу вiрусної iнфекцiї та тяжкiстю її перебiг в кожному конкретному випадку. Лiкування припиняють через 2-3 дня пiсля нормалiзацi загального стану та зникнення основних симптомiв захворювання. За необхiдностi є можливіть повторення курсiв лiкування. У випадка тяжкого перебiг захворювання середню терапевтичну дозу Фоспренiлу рекомендується збiльшити у два i бiльше разiв. При великому об'ємi разової дози препарат вводити  або у двi-три точки, або ж за три-чотири введення протягом дня. У випадка чуми м'ясоїдніх у собак для профiлактики рецидивiв препарат слiд вводити НЕ менше 14 днiв навiть при зникненнi клiнiчних ознак захворювання. У випадка тяжкого перебiг (кишкової, легеневої чи нервової форми) дозу Фоспренiлу слiд збiльшити до 2,0 мл / кг (дозу вводити за три-чотири iн'єкцiї протягом дня). Трівалiсть курсу, в разi необхiдностi, може бути збiльшено до 1 мiсяць. Поросятам 2-5- денного Вiкуся препарат слiд вводіті перорально, старшим за 5 днiв - внутрiм'язево. Трівалiсть курсу - 3-5 днiв. Лiкувальна схема может буті вiдкоректована ветлiкарем з урахуванням iндивiдуальної вразливостi органiзму на препарат. Препарат можна вводити перорально, ректально, внутрiм'язево, пiдшкiрно, внутрiвенно (при цьом дозу необхiдно зменшити вдвiчi), при необхiдностi - використовувати для промивання очей i носа. У випадках кишкової iнфекцiй краще вводити ентерального.

3.2. В умовах спалаху гострого вiрусного захворювання, щоб запобiгти розповсюдженню iнфекцiї, Фоспренiл застосовують у всього вразливого поголiв'я. Препарат вводить до розвитку клiнiчніх ознака у дозi 1,0-5,0 мл / кг один раз на день протягом всього несприятливого перiоду перорально або внутрiм'язево. У випадка спалаху трансмiсівного гастроентериту свиней Фоспренiл вводять поросятам з моменту народження протягом З днiв в дозi 5,0 мл / кг перорально.

3.3. 3 метою неспеціфiчної профiлактики захворювання у випадку можливості контактiв з носiями збуднікiв вiрусних iнфекцiй Фоспренiл вводять до дозi 0,05 мл / кг одноразово, або ж 1 раз на З днi протягом всього несприятливого перiоду внутрiм'язево.

3.4. 3 метою пiдвищення загальної резистентностi, збереження та збiльшення приросту ваги молодняку тварин Фоспренiлвводять по 0,05 мл / кг на 1-ий, 3-iй, 5-ий або 7-ий, 17-ий або 20-ий днi житгя, далi один раз на мiсяць внутрiм'язево (для зручностi введення дозу препарату можна розводити водою для iн'єкцiй безпосередно перед ЗАСТОСУВАННЯ) або перорально (розводять питна водою безпосередно перед ЗАСТОСУВАННЯ).

3.5. 3 метою пiдвищення iмунної вiдповiдi на вакцини i профiлактики поствакцинальних ускладнень Фоспренiл вводять з вакциною, що не змiшуючі їх, по 0,05 мл / кг внутрiм'язево (розводять водою для iн'єкцiй) або перорально (розводять питною водою) одночасно.

3.6. Забiй с / г тварин пiсля застосування Фоспренiлу здiйснюють без обмежень.

4. Побiчна дiя

4.1. При застосуваннi Фоспренiлу можливе пiдвищення температури тiла на 0,5 ° С, прискореного пульсу, зниженя реакцiї на подразники протягом 1-2 дiб пiсля лiкування. Цi змiни знаходяться в межах фiзiологiчніх норм органiзму.

4.2. При пiдвіщенiй iндівiдуальнiй реакцiї тварин на препарат (п. 4.1), Фоспренiл застосовувати для лiкування тахiкардiї та покращення метаболiзму мiокарду.

5. Поєднання з iншими препаратами

5.1. Поєднання з препаратами iнтерферону та iндукторами iнтерферону пiдвіщуе ефектівнiсть протівiрусної терапiї.

5.2. Поєднання з препаратом Гамавiт значно посилює ефект пiдвищення загально резистентностi, збереження i приросту ваги.

5.3. При тяжких та середньо-тяжких, а також ускладнених формах вiрусних iнфекцiй необхiдно поєднувати препарат з засобами симптоматичної та патогенної терапiї.

5.4. Не слiд застосовувати Фоспренiл у поєднаннi зi стероїднімі препаратами.

5.5. Не рекомендується розводити Фоспренiл сольовими розчинами.